Vision and Mission

Dira

Kuwa na taifa linalothamini utamaduni wake na linakuwa mahiri katika michezo ifikapo mwaka 2025.

Dhamira

Kuendeleza utambulisho wa taifa kwa kuwawezesha vijana kiuchumi, kukuza utamaduni na michezo kwa umma kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi.