Unit

 1. Kuandaa na kulipa mishahara kwa wakati
 2. Kuandaa na kuwasilisha nyaraka za malipo Hazina
 3. Kuandaa na kuwasilisha taarifa za Mapato na Matumizi Hazina
 4. Kuandaa na kuhifadhi kumbukumbu za nyaraka za Malipo
 5. Kutekeleza malipo kwa Mujibu wa Sheria, Kanuni na Taratibu za matumizi ya fedha za Serikali
 6. Kuandaa na kuratibu majibu ya hoja mbalimbali za Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali.

Internal Auditing

Majukumu ya Kitengo

Kitengo cha Huduma ya Ukaguzi wa Ndani kitatathmini uthabiti na matumizi ya udhibiti wa uhasibu, fedha na uendeshaji na kwa zaidi Kitengo kitafanya yafuatayo:

 1. Kupitia na kutoa taarifa juu ya udhibiti sahihi wa upokeaji, uhifadhi na matumizi ya rasilimali zote za fedha za Wizara;
 2. Kupitia na kutoa taarifa ya ufuasi wa taratibu za fedha na uendeshaji zilizowekwa katika sheria yoyote au kanuni yoyote au maelekezo yaliyotolewa chini ya sheria hiyo na utaratibu mzuri wa uhasibu kama inavyofafanuliwa mara kwa mara na Mhasibu Mkuu wa Serikali ili kuepusha kutekeleza majukumu na kuidhinisha. malipo ya nyongeza ambayo yangehakikisha udhibiti mzuri wa matumizi ya Wizara;
 3. Kupitia na kutoa taarifa kuhusu uainishaji na mgawanyo sahihi wa hesabu za mapato na matumizi;
 4. Kupitia na kutoa taarifa kuhusu uaminifu na uadilifu wa taarifa za fedha na uendeshaji ili taarifa zinazotolewa ziruhusu utayarishaji wa taarifa sahihi za fedha na ripoti nyinginezo kwa taarifa za Wizara na umma kwa ujumla kama inavyotakiwa na sheria;
 5. Kukagua na kutoa ripoti kuhusu mifumo iliyopo inayotumika kulinda mali, na, kama inafaa, uthibitisho wa kuwepo kwa mali hizo;
 6. Kupitia na kutoa ripoti kuhusu utendakazi au programu ili kubaini kama matokeo yanawiana na malengo na malengo yaliyowekwa;
 7. Kupitia na kutoa taarifa kuhusu utoshelevu wa hatua za menejimenti katika kujibu ripoti za ukaguzi wa ndani, na kusaidia menejimenti katika utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na ripoti hizo na pia, inapobidi, mapendekezo yaliyotolewa na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali; na
 8. Kukagua na kutoa taarifa juu ya utoshelevu wa udhibiti uliojengwa katika mifumo ya kompyuta iliyopo katika Wizara.
 9. Pamoja na majukumu yaliyoainishwa chini ya kanuni ndogo ya (1), kitengo cha Huduma ya Ukaguzi wa Ndani kitajibu, kwa kuzingatia vikwazo vya rasilimali, maombi ya dharura ya msaada wa ukaguzi au ushauri kama itakavyoombwa na Afisa Masuuli au Wakuu wa Idara na Vitengo vya Wizara
 1. Objectives

To provide legal expertise and services to the Ministry

This Unit will provide the following activities: -

 1. To provide legal services and assistance to the Ministry’s Division, Units and entities under the Ministry on interpretation of Laws, terms of contracts, terms of Agreements, privatization agreements, procurement contracts, guarantees, letters of undertaking, memorandum of understanding, consultancy agreements and other legal documents.
 2. Provide technical support in preparation of legislative instruments including enactments of Parliament and subsidiary legislation(s) and forward to the Office of the Attorney General;
 3. Oversee negotiations of the Culture, Arts and Sports development agreements;
 4. Provide legal assistance and services to the Ministry and its institutions;
 5. Participate to various negotiations and meetings that call for legal expertise on the Culture, Arts and Sports sectors;
 6. Translate legislations within the Culture, Arts and Sports sectors;
 7. Liaise with the Office of the Attorney General on litigation of civil cases and other claims involving the Ministry; and
 8. Provide technical support to Office of the Attorney General on review of various legal instruments such as orders, notices, certificates, agreements and transfer deeds;


ICT

Kutoa Utaalamu na Huduma kuhusiana na matumizi ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano Wizarani.

Kitengo hiki kinafanya kazi zifuatazo:-

 1. Kutekeleza sera ya TEHAMA na Serikali Mtandao;
 2. Kutengeneza na kuratibu Mifumo ya TEHAMA Wizarani;
 3. Kuhakisha Kompyuta na program zinawekwa vizuri;
 4. Kuandaa mahitaji katika ununuzi wa vifaa vya TEHAMA
 5. Kutengeneza na kusimamia mfumo wa mawasiliano ya baruapepe;
 6. Kufanya tafiti na kushauri maeneo ya kutumia TEHAMA kama nguzo ya kutoa huduma bora na kwa wakati kwa wananchi.
 • Kitengo cha Mawasiliano Serikalini
 1. Kuratibu mikutano ya Wizara na vyombo vya habari juu utoaji wa taarifa kwa umma kuhusu masuala yote ya kihabari ya Wizara;
 2. Kuratibu masuala yote ya Mawasiliano ndani ya Wizara;
 3. Kuandaa vipindi katika vyombo vya habari, kusambaza taarifa na machapisho mbalimbali yanayoelimisha Umma kuhusu Sera, Sheria, programu, maonyesho, na maboresho mbalimbali yanayofanyika na kutekelezwa na Wizara;
 4. Kuandaa na kutekeleza Mkakati wa Mawasiliano wa Wizara;
 5. Kuratibu na kuandaa habari na uzalishaji wa makala zinazohusu Wizara na kuzisambaza kwenye vyombo vya habari yakiwemo magazeti, majarida, radio, Televisheni na mitandao ya kijamii;
 6. Kuhuisha taarifa za utekelezaji wa shughuli za Idara za kisekta kwenye tovuti ya Wizara;
 7. Kuwasiliana na wananchi pamoja na vyombo vya habari pamoja na kushughulikia hoja mbalimbali za wadau zinazoihusu Wizara kwenye Magazeti na Mitandao ya kijamii;
 8. Kushiriki katika maandalizi ya nyaraka mbalimbali za kihabari za sekta za wizara kwa ajili ya warsha na mikutano;
 9. Kuratibu na kuandaa Makala (print and electronic) na majarida ya Wizara; na
 10. Kuhifadhi taarifambalimbali za Wizara.

Functions of the Monitoring and Evaluation Unit

 1. Monitor and Evaluate implementation of the Policy, Medium – Term Strategic Plan, Annual Plan, Budget, Programs and Projects in line with National planning framework;
 2. Monitor and Evaluate National Key Result Areas (NKRA) for the Ministry;
 3. Undertake impact assessment on plans, program and project under the Ministry;
 4. Develop and implement M&E Framework and System for the Ministry;
 5. Monitor implementation of Evaluation recommendations;
 6. Prepare periodic M&E reports on NKPAs under the Ministry;
 7. Monitor and Evaluate implementation of the Ruling Party Manifesto and Government Directives;
 8. Monitor and evaluate periodic and ad hoc performance of the Ministry;
 9. Monitor performance of the institutional under the Ministry;
 10. Coordinate institutional performance review/public institutional performance Management information system (PIPMIS), and
 11. Be custodian of the Ministry statistics.